הערכת תכשיטים, הערכת אבני חן

 

הערכת תכשיטים

 הערכת תכשיטים על יד מומחים מעריכי תכשיטים

הערכת תכשיטים כוללת גם הערכת תכשיטים עתיקים. להערכות מסוג זה משתמשים מומחי אסטים הערכות בע"מ בידע רחב היקף במגוון חותמות הזהב או חותמות הכסף ששימשו את בתי היוצר במהלך הדורות.
תחום נוסף הנו הערכת שעונים. הערכת שעונים עתיקים נתמכת ביסודה על עקרונות הערכת תכשיטים עתיקים. בנוסף, משתמשים המומחים גם בידע הנשען על ההתפתחות הטכנולוגית במנגנוני השעונים. הצצה אל קרבי השעון יכולה ללמד רבות על מקורם וגילם.

האם שילמנו נכון

הערכת תכשיטים של בתי יוצר יוקרתיים או מותגים מבוצעת על פי קריטריונים שונים. הערכת תכשיטים אלו נשענת על פרמטרים שחורגים משיטת חישוב רגילה. במידת האפשר נסמכת הערכת תכשיטים אלו על הקטלוגים ו/או תוצאות מכירות פומביות של המותג הנבחן.

מעריכי תכשיטים

חברת אסטים הערכות בע"מ מבצעת גם הערכת תכשיטים לצורך מימוש או חלוקה בין יורשים, פירוקים ומימושים שונים. הערכת תכשיטים לצורך זה מבוצעת על פי ערכים שמשקפים ערך המימוש (ממוכר מרצון לקונה מרצון) על מנת ליצור חלוקה שוויונית והוגנת בין הצדדים. (ראה: חוות דעת מומחה).

הערכת תכשיטים על פי תיאור

מוגשת כחוות דעת של מומחה המוכרת לבתי המשפט בישראל.

קיטלוג

הפקת קטלוגים איכותיים  של פריטים ואוספים. הקטלוגים מוגשים בכריכה רכה או קשה וערוכים בצורה מקצועית.

חשוב

חברת אסטים הערכות בע"מ אינה בית מסחר ואינה עוסקת ברכישה ו/או מכירה של טובין. חוות הדעת שלנו אובייקטיבית ונקייה ממניעים מסחריים כלשהם.

 

שלחו הודעה דרך חלון ההודעות או : 1-700-700-279