הערכת זכוכית וקריסטל

מומחי חב' אסטים אינם עוסקים במכירה, או רכישה, או מסחר כלשהו  ומוסרת חוות דעת אוביקטיבית חפה מהשפעות המאפיינות מעריכים העוסקים גם בסחר, תיווך וכדומה